Ateljé Lidalund är min lokal där jag
må lar och där jag håller kurser
i akvarellmålning.

Ateljén används även till utställningar.